Kronprinsessparet gjorde digitala gymnasiebesök

Tisdagen den 12 maj besökte Kronprinsessparet S:t Eriks gymnasium och Riksgymnasiet för rörelsehindrade (RgRh) i Stockholm digitalt för att ta del av skolans distans- och fjärrundervisning.

Kronprinsessparet i videosamtal med elever vid S:t Eriks gymnasium och Riksgymnasiet för rörelsehindrade.

Kronprinsessparet i videosamtal med elever vid S:t Eriks gymnasium och Riksgymnasiet för rörelsehindrade. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Det digitala besöket inleddes med att rektorn tillsammans med skolledningen berättade om hur de arbetar med skolans distans- och fjärrundervisning.

Därefter fick Kronprinsessparet möjlighet att samtala med elever som går i årskurs 1 på floristutbildningen kring hur de upplever situationen att studera en yrkesutbildning på distans.

S:t Eriks gymnasium/Riksgymnasiet för rörelsehindrade

Foto: S:t Eriks gymnasium/Riksgymnasiet för rörelsehindrade

Kronprinsessparet i videosamtal med elever vid S:t Eriks gymnasium och Riksgymnasiet för rörelsehindrade.

Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Som avslutning på besöket träffade Kronprinsessparet elever från RgRh Stockholm. Eleverna berättade om sin situation samt visade ett klassrum samt skolans gym.

Elever vid S:t Eriks gymnasium och Riksgymnasiet för rörelsehindrade berättar om hur de upplever situationen att studera en yrkesutbildning på distans.

Elever vid S:t Eriks gymnasium och Riksgymnasiet för rörelsehindrade berättar om hur de upplever situationen att studera en yrkesutbildning på distans. Foto: Victor Ericsson/Kungl.Hovstaterna

Elever från Riksgymnasiet för rörelsehindrade.

Elever från Riksgymnasiet för rörelsehindrade. Foto: S:t Eriks gymnasium/Riksgymnasiet för rörelsehindrade

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.