Kungen gav företräde för statsrådet Eva Nordmark

Fredagen den 8 maj gav Kungen ett digitalt företräde för statsrådet Eva Nordmark.

Kungen gav i dag ett digitalt företräde för arbetsmarknadsministern.

Kungen gav i dag ett digitalt företräde för arbetsmarknadsministern. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Arbetsmarknadsministern inledde med att presentera den senaste arbetslöshetsstatistiken, utvecklingen gällande varsel samt hur många som skrivit in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten ökar

Arbetslösheten fortsätter att öka. 69 188 personer blev varslade om uppsägning under mars och april. Statsrådet berättade att omkring 122 000 personer har skrivit in sig på Arbetsförmedlingen som arbetslösa sedan i början av mars, då pandemins effekter började synas i svensk ekonomi.

Åtgärder

Statsrådet avslutade med att presentera de åtgärder regeringen vidtagit på arbetsmarknadsområdet för att mildra konsekvenserna.

Läs mer på Arbetsmarknadsdepartementets webbplats

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.