Kronprinsessparet höll videomöte med Almi

Fredagen den 8 maj höll Kronprinsessan och Prins Daniel ett videomöte med Almi om hur covid-19-pandemin påverkar tillväxtföretagen.

Kronprinsessan och Prins Daniel i videosamtal med representanter från Almi

Kronprinsessan och Prins Daniel i videosamtal med representanter från Almi. Foto: Almi

Under fredagseftermiddagen höll Kronprinsessan och Prins Daniel ett videomöte med Almi Företagspartner AB:s verkställande direktör Göran Lundwall och vice verkställande direktör Sara Brandt.

Kronprinsessparet fick en lägesbild kring hur covid-19-pandemin påverkar framtidsutsikterna för små och medelstora företag samt hur Almi ställt om sitt arbete för att omhänderta alla nyuppkomna behov och frågor från företagarna.

Om Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner ABär ett statligt bolag med uppdrag att erbjuda lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Till toppen