Kungen gav företräde gällande informationspåverkan

Måndagen den 27 april höll Kungen ett videoföreträde för Mikael Tofvesson från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kungen i videosamtal med Mikael Tofvesson, chef för MSB:s enhet för skydd och informationspåverkan.

Kungen i videosamtal med Mikael Tofvesson, chef för MSB:s enhet för skydd och informationspåverkan. Foto: Kungl. Hovstaterna

Under det digitala företrädet fick Kungen information om den verksamhet som bedrivs vid MSB:s enhet för skydd mot informationspåverkan.

Mikael Tofvesson, chef för enheten, redogjorde särskilt för hur myndigheten arbetar med att identifiera olika sorter av informationspåverkan under covid-19-pandemin.

Under företrädet poängterade Mikael Tofvesson vikten av att medborgarna alltid är källkritiska i samband med informationsinhämtning på nätet.

Aktuell lägesbeskrivning

Mikael Tofvesson gav avslutningsvis en lägesbeskrivning avseende informationspåverkan riktad mot Sverige samt desinformation från främmande makt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB ansvarar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar samt för att hanteringen av samhällsstörningar blir effektiv så att konsekvenserna i samhället begränsas.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.