Kungaparet höll telefonmöte med statsrådet Lena Hallengren

Tisdagen den 21 april höll Kungen och Drottningen ett telefonmöte med statsrådet Lena Hallengren.

Under tisdagen redogjorde socialminister Lena Hallengren för Kungaparet om de beslut som fattats inom statsrådets ansvarsområden med anledning av covid-19-pandemin, samt hur bekämpningen av spridningen hanteras runt om i Sverige.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.