Kronprinsessparet i digitalt möte med Business Sweden

Tisdagen den 14 april deltog Kronprinsessparet i ett digitalt möte från Haga slott med Business Sweden för att få information om pandemins effekter på världsekonomin samt svensk export.

Kronprinsessan och Prins Daniel i videosamtal med företrädare för Business Sweden.

Kronprinsessan och Prins Daniel i videosamtal med företrädare för Business Sweden. Foto: Kungl. Hovstaterna

Verkställande direktör Ylva Berg inledde det digitala mötet med att ge en övergripande information kring hur Business Sweden arbetar med anledning av covid-19-pandemin.

Chefsekonom Lena Sellgren berättade därefter fördjupande om pandemins effekter på världsekonomin och svensk export.

David Hallgren, regionchef för Asien, talade om hur svenska företag verksamma i Asien, med särskilt fokus på Kina, har påverkats av pandemin.

Som avslutning på mötet talade vice vd Fredrik Fexe om vilken hjälp svenska företag behöver och hur Business Sweden bistår.

Om Business Sweden

Genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd hjälper Business Sweden svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden har kontor i nära 60 länder.

Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.