Kronprinsessparet deltog på digitalt seminarium om årets Pep-rapport

Tisdagen den 7 april deltog Kronprinsessan och Prins Daniel på ett digitalt seminarium om årets Pep-rapport, arrangerat av Generation Pep.

Kronprinsessparet deltog på digitalt seminarium om årets Pep-rapport.

Kronprinsessparet deltog på digitalt seminarium om årets Pep-rapport. Foto: Raphael Stecksén /Kungl. Hovstaterna

I dag arrangerade Generation Pep ett digitalt seminarium om årets Pep-rapport. Kronprinsessan och Prins Daniel deltog via videolänk från Haga slott.

Den 31 mars släpptes Pep-rapporten 2020., en av de mest heltäckande granskningarna av barn och ungas hälsa i Sverige. Rapporten visar att endast 14 procent av de barn och ungdomar som ingått i studien rör på sig i den utsträckning de behöver, samt äter tillräckligt mycket av det som kroppen mår bra av.

I undersökningen har över 9000 barn och ungdomar i åldrarna 4-17 år svarat på frågor om hur de tränar och rör på sig, vad de äter och hur faktorer runt omkring barnen hänger samman med levnadsvanorna. Bakom undersökningen står Generation Pep och studien genomförs med stöd av Hjärt-Lungfonden. SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har genomfört undersökningen. I arbetet med rapporten har även en rad forskare och experter deltagit i en rådgivargrupp.

Generation Pep

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och lanserades av Prins Daniel år 2016 i Visby tillsammans med svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. Generation Peps vision är att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Generation Pep arbetar för att sprida kunskap, inspirera och stödja såväl barn och unga, som föräldrar och andra vuxna i barns närhet.