Kronprinsessan höll digitalt möte med Svenska Parasportförbundet

Tisdagen den 7 april höll Kronprinsessan ett digitalt möte med representanter från Svenska Parasportförbundet. På agendan stod bland annat en diskussion om de framflyttade paralympiska spelen i Tokyo.

Foto: Anton Lernstål/Svenska Parasportförbundet

I sommar skulle Paralympics 2020 ha arrangerats i Tokyo. I och med covid-19-pandemins utbrott har spelen nu flyttats fram till 2021. Under det digitala mötet fick Kronprinsessan information om vilka konsekvenser beslutet får för parasportarna.

Deltagarna diskuterade också hur de aktiva paralympierna, samtidigt som spelen flyttats fram, ska kunna fortsätta sitt arbete med att företräda parasporten i Sverige.

Kronprinsessan är hedersledamot i Internationella paralympiska kommittén (IPC).

Foto: Anton Lernstål/Svenska Parasportförbundet

Medverkande under mötet

  • Åsa Llinares Norlin, ordförande i Svenska Parasportförbundet
  • Henrik Hjelmberg, kommunikationschef i Svenska Parasportförbundet
  • Anna Normann, skytte
  • Anna Beck, cykling
  • Lina Watz, simning
  • Helene Ripa, kanot
  • Philip Jönsson, skytte
  • Ines Lopes, Sveriges paralympiska kommitté

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.