Tv-sänt tal av H.M. Konungen med anledning av covid-19-pandemin

Söndagen den 5 april höll H.M. Konungen ett tal i Sveriges Television med anledning av covid-19-pandemin.

Kungen i biblioteket på Stenhammars slott.

Kungen i biblioteket på Stenhammars slott. Foto: Sven-Åke Visén/Sveriges Television

Under söndagskvällen sändes det extrainsatta tv-programmet ”Konungens hälsning till Sverige” i SVT 1.

Kungen höll talet från Stenhammars slott i Södermanland, där Kungaparet befinner sig sedan virusets utbrott i Sverige.

Oavsett hur djup eller långvarig krisen blir, så tar den förr eller senare slut.

Och när den gör det, ja, då kommer vi alla att ha nytta av den omtanke och den kraft som svenska folket nu uppbådar. Den kraften kommer att vara en tillgång för vårt land – i den framtid som vi längtar efter.

H.M. Konungen