Extra konselj med anledning av coronaviruset

Onsdagen den 18 mars hölls, under Kungens ordförande­skap, en extra informationskonselj på Kungliga slottet med anledning av spridningen av det nya coronaviruset.

Kungen leder en extra konselj i Konseljsalen på Kungliga slottet.

Kungen leder en extra konselj i Konseljsalen på Kungliga slottet. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Under konseljen informerade statsministern och de närvarande statsråden Kungen om de åtgärder som vidtagits av regeringen och landets myndig­heter med anledning av smittan.

I samband med konseljens inledning gjorde Kungen ett uttalande i vilket han bland annat sade:

Det är i vår förmåga att ta ansvar gemensamt som vår styrka visas. Varje gång detta sker, varje gång vi väljer att visa hänsyn och empati, så bidrar vi till att upprätthålla det bästa med Sverige – för Sveriges väl.

H.M. Konungen

Vid dagens konselj närvarade färre statsråd än vanligt.

Vid dagens konselj närvarade färre statsråd än vanligt. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Färre deltagare

Vid dagens konselj närvarade färre statsråd än vanligt.

Kronprinsessan, som i vanliga fall närvarar vid konseljerna, var frånvarande för att istället informeras av Kungen senare.

Konselj

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.