Kronprinsessparet besökte MSB och krisinformation.se

Måndagen den 16 mars besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Solna. Syftet med besöket var att få information om det arbete myndigheten och andra aktörer bedriver med anledning av spridningen av det nya coronaviruset.

Kronprinsessparet närvarar under en samverkanskonferens gällande den gemensamma kommunikationen kring coronaviruset. Cirka 80 myndigheter och andra aktörer medverkade i konferensen via telefon. för samhällsskydd och beredskap

Kronprinsessparet närvarar under en samverkanskonferens gällande den gemensamma kommunikationen kring coronaviruset. Cirka 80 myndigheter och andra aktörer medverkade i konferensen via telefon. Foto: Marcus Årskog/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Under besöket träffade Kronprinsessan och Prinsen redaktionen för krisinformation.se, den webbplats som förmedlar bekräftad information från statliga myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Krisinformation.se finns på webben, i en app samt i sociala medier.

Kronprinsessparet tillsammans med medarbetare vid redaktionen för kriskommunikation.se.

Kronprinsessparet tillsammans med medarbetare vid redaktionen för kriskommunikation.se. Foto: Marcus Årskog/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Samverkanskonferens

Kronprinsessparet närvarade också när MSB ledde en nationell samverkanskonferens med ca 80 myndigheter och andra aktörer, som samtliga närvarade via telefon. De återkommande samverkanskonferenserna har som syfte att säkerställa att kommunikationen kring coronaviruset är samordnad.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Utrikesdepartementet, länsstyrelser, SOS Alarm med flera deltog i konferensen.

Tjänsteman i beredskap

Under besöket på MSB träffade Kronprinsessparet också MSB:s tjänsteman i beredskap, "TiB", för information om hur denna funktion operativt arbetar med hanteringen av coronaviruset.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.