Kungen gav företräde för Amref Flying Doctors

Tisdagen den 3 mars gav Kungen företräde för Maria Lannér och Sofia Heilborn från Amref Flying Doctors.

Kungen tog emot Maria Lannér och Sofia Heilborn från Amref Flying Doctors.

Kungen tog emot Maria Lannér och Sofia Heilborn från Amref Flying Doctors. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet fick Kungen information om Amref Flying Doctors verksamhet.

Amref Flying Doctors arbetar för bättre hälsa i Afrika. Den afrikanska hälsoorganisationen har högkvarter i Nairobi, Kenya, och fokuserar på förebyggande hälsovård och utbildning av lokal sjukvårdspersonal.

Amref Flying Doctors grundades 1957 i Kenya. Den svenska verksamheten startade 1976 för att stödja behövande i Afrika.

H.M. Konungen är beskyddare av Amref Flying Doctors sedan 1980-talet.