Kronprinsessan gav företräde för Strålsäkerhetsmyndigheten

Måndagen den 2 mars gav Kronprinsessan företräde för Strålsäkerhetsmyndigheten

Kronprinsessan tillsammans med Strålsäkerhetsmyndighetens vd Nina Cromnier, avdelningschef Michael Knochenhauer samt Jan Johansson, myndighetsspecialist inom strålskyddsberedskap.

Kronprinsessan tillsammans med Strålsäkerhetsmyndighetens vd Nina Cromnier, avdelningschef Michael Knochenhauer samt Jan Johansson, myndighetsspecialist inom strålskyddsberedskap. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Vid företrädet gav Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör Nina Cromnier, avdelningschef Michael Knochenhauer samt Jan Johansson, myndighetsspecialist inom strålskyddsberedskap, information kring läget vid kärnkraftverket Fukushima i Japan efter den jordbävning och tsunami som ägde rum 2011.

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s Globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida. samt hos FN.