Kungen och Kronprinsessan gav företräde för Sveriges Londonambassadör

Fredagen den 21 februari gav Kungen och Kronprinsessan företräde för Sveriges ambassadör till Storbritannien Torbjörn Sohlström. Under mötet fick Kungen och Kronprinsessan den senaste informationen rörande det brittiska utträdet ur den Europeiska unionen.

Kungen, Kronprinsessan och ambassadör Sohlström i samtal om den senaste utvecklingen efter "brexit".

Kungen, Kronprinsessan och ambassadör Sohlström i samtal om den senaste utvecklingen efter "brexit". Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Efter ett antal år av förhandlingar lämnade Storbritannien EU den 1 februari i år.

Under dagens företräde fick Kungen och Kronprinsessan möjlighet att ställa frågor kring vad utträdet betyder för det bilaterala samarbetet mellan Sverige och Storbritannien samt hur handel och investeringar påverkas.

Under företrädet informerade Torbjörn Sohlström också bland annat om betydelsen av "brexit" för svenska medborgare boende i Storbritannien.