Kungen gav högtidliga audienser för nya ambassadörer

Torsdagen den 20 februari lämnade de nya ambassadörerna från Bosnien och Hercegovina, Iran, Mongoliet samt Seychellerna över sina kreditivbrev till Kungen i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

Kungen tar emot Mongoliets ambassadör Tuvdendorj Janabazar i högtidlig audiens.

Kungen tar emot Mongoliets ambassadör Tuvdendorj Janabazar i högtidlig audiens. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Elvira Dilberović från Bosnien och Hercegovina
  • Ambassadör Ahmad Masoumi Far från Iran
  • Ambassadör Tuvdendorj Janabazar från Mongoliet
  • Ambassadör Derick Ally från Seychellerna (sidoackrediterad från London)
Ambassadör Elvira Dilberović från Bosnien och Hercegovina välkomnas av Kungen.

Ambassadör Elvira Dilberović från Bosnien och Hercegovina välkomnas av Kungen. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Irans ambassadör Ahmad Masoumifar hälsar på Kungen.

Irans ambassadör Ahmad Masoumifar hälsar på Kungen. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Under de fyra audienserna lämnade ambassadörerna över sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Seychellernas ambassadör Derick Ally är sidoackrediterad från London.

Seychellernas ambassadör Derick Ally är sidoackrediterad från London. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Mongoliets ambassadör anländer till Kungliga slottet.

Mongoliets ambassadör anländer till Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna