Kungen gav företräde för statsministern

Måndagen den 17 februari gav Kungen företräde för statsminister Stefan Löfven.

 Kungen tillsammans med statsminister Stefan Löfven vid dagens företräde.

Kungen tillsammans med statsminister Stefan Löfven vid dagens företräde. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet informerades Kungen om aktuella frågor.

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter.