Kungaparet vid Konstakademiens högtids­sammankomst

Fredagen den 14 februari närvarade Kungen och Drottningen vid Kungl. Akademien för de fria konsternas högtidssammankomst på Konstakademien i Stockholm.

Kungen och Drottningen vid Konstakademiens högtidssammankomst.

Kungen och Drottningen vid Konstakademiens högtidssammankomst. Foto: Björn Strömfeldt/Kungl. Akademien för de fria konsterna

Vid ankomst togs Kungaparet emot av Akademiens preses Johan Scott, ständiga sekreteraren Isabella Nilsson och vice preses Ann-Sofi Noring, som efter hälsning eskorterade Kungaparet till Hörsalen för sammankomstens början.

Under högtidssammankomsten delade Kungen ut Konstakademiens priser, belöningar och stipendier samt 2020 års Sergelpris.

Efter musikinslag avslutades därefter årets högtidssammankomst.