Kungen, Drottningen och Kronprinsessan i företräde om coronavirus

Onsdagen den 12 februari gav Kungen, Drottningen och Kronprinsessan företräde för statssekreterare Maja Fjaestad och representanter för Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Företräde på Kungliga slottet.

Företräde på Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Vid företrädet informerade de inbjudna om coronaviruset (2019-nCoV) och de beredskapsåtgärder som Sverige vidtagit med anledning av viruset.