Drottningen certifierade vård- och omsorgsboende i Nynäshamn

Onsdagen den 12 februari överlämnade Drottningen Stiftelsen Silviahemmets certifikat för kunskap om god demensvård till Lotsens vård- och omsorgsboende i Nynäshamn. Certifikatet var det hundrade i ordningen som stiftelsen delades ut.

Drottningen på Lotsens vård- och omsorgsboende i Nynäshamn.

Drottningen på Lotsens vård- och omsorgsboende i Nynäshamn. Foto: Yanan Li

Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av Drottningen och har sedan starten verkat för att höja kunskap och kompetens inom demensområdet.

I november gick cirka 30 medarbetare på Lotsens vård- och omsorgsboende Silviahemmets utbildning som syftar till att bidra till högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga.

Vid onsdagens ceremoni fick de anställda ta emot ett certifikat av Drottningen som ett bevis på genomförd utbildning.

Vid onsdagens ceremoni fick de anställda ta emot ett certifikat av Drottningen som ett bevis på genomförd utbildning. Foto: Yanan Li

I samband med certifieringen fick Drottningen en rundvandring på boendet som har 24 lägenheter för personer med demenssjukdom.

Om Stiftelsen Silviahemmet

Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av Drottningen och utöver utbildningar för medarbetare i vård och omsorg finns också en dagverksamhet på Drottningholm som grunden i Silviahemmets verksamhet.