Prins Daniel gav företräde om dopningförebyggande

Måndagen den 10 februari gav Prins Daniel företräde för Arne Ljungqvist och Christina Lidén från stiftelsen Professor Arne Ljungqvist anti-doping foundation.

Prins Daniel tillsammans med professor Arne Ljungqvist och verkställande direktör Christina Lidén från ”Professor Arne Ljungqvist anti-doping foundation”.

Prins Daniel tillsammans med professor Arne Ljungqvist och verkställande direktör Christina Lidén från ”Professor Arne Ljungqvist anti-doping foundation”. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet informerades Prinsen om stiftelsens arbete med att proaktivt sprida information om dopning och dess risker.

Stiftelsen har bland annat tillsammans med experter på Karolinska institutet tagit fram en digital utbildning som riktar sig till högstadie- och gymnasieskolor, idrottsföreningar, gym och företag.

Till toppen