Kronprinsessan vid jubileumsdag för nationella cancerstrategin

Måndagen den 3 februari närvarade Kronprinsessan vid en jubileumsdag för att uppmärksamma att nationella cancerstrategin firar tio år. Syftet med strategin är att förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter som drabbats av cancer.

Kronprinsessan håller tal.

Kronprinsessan håller tal. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Den nationella cancerstrategin togs fram på uppdrag av Socialdepartementet år 2009. Strategin har till stor del fokuserat på att utveckla regionala cancercentrum (RCC) som arbetar för att göra cancervården mer jämlik, tillgänglig och patientfokuserad.

Under jubileumsdagen, som arrangerades på Karolinska institutet i Solna, fanns cirka 800 personer på plats som arbetar eller är engagerade i utvecklingen av cancervården i Sverige.

Kronprinsessan höll ett tal där hon bland annat sa:

Precis som så många andra i vårt land har jag vänner och närstående som drabbats av cancer. Alla vittnar om samma sak: när man är som räddast och mest utlämnad, när man är ensam med sin sjukdom, då är bemötandet allt.

Det kan vara sköterskan som klarar att förmedla hopp trots att det ser mörkt ut. Eller läkaren som lägger prestigen åt sidan och tar hjälp av en kollega.

Den sortens engagemang och professionalism kan vara helt avgörande för att man ska orka kämpa vidare – för sig själv eller för någon man älskar.

H.K.H. Kronprinsessan

Därefter delade Kronprinsessan ut flera utmärkelser inom kategorierna: Årets vårdprocessledare, Årets kontaktsjuksköterska och Årets hedersutmärkelse.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Foto: Pelle T Nilsson/SPA