Kronprinsessparet besökte Höganäs

Onsdagen den 29 januari besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Höganäs kommun för att få information om hur kommunen och lokala näringslivsaktörer arbetar för att skapa gynnsamma förutsättningar för det lokala företagandet.

Kronprinsessparet på Höganäs keramiskt center.

Kronprinsessparet på Höganäs keramiskt center. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessparet och Fredrik Boo på Välinge innovation.

Kronprinsessparet och Fredrik Boo på Välinge innovation. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Välinge innovation

Kronprinsessparet inledde dagen med att besöka företaget Välinge innovation som tillverkar produkter för golv- och möbelindustrin. Företaget grundades 1993 och har i dag över 2 000 beviljade patent, bland annat inom teknik som gör det möjligt att mekaniskt installera golv utan att använda lim. Välinge innovation har en stor forskningsanläggning som är relaterad till laminat-, trä- och pulverbaserad golvteknik.

Välinge innovations fabrikslokaler.

Välinge innovations fabrikslokaler. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Höganäs saluhall

I Höganäs saluhall fick Kronprinsessparet en rundvandring under vilken bland annat de gamla keramikugnarna visades. Här har man sedan 1835 tillverkat saltglaserade bruksföremål. I dag återstår en mindre keramikproduktion. Stora delar av lokalen har istället omvandlats från fabrik till lokal gastronomisk mötesplats.

De gamla keramikugnarna i Höganäs saluhall. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

De gamla keramikugnarna i Höganäs saluhall. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

I samband med en lunch i saluhallen berättade representanter från Höganäs kommun om hur kommunen arbetar med näringslivsfrågor. En av kommunens fyra vingårdar, Kullabergs vingård, berättade också om sin verksamhet. Vid lunchen deltog även Tornlyckeskolans rektor som berättade om skolan arbete rörande psykisk ohälsa, elevhälsa och rörelse i skolan.

Höganäs saluhall.

Höganäs saluhall. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Höganäs verkstad

Efter lunch besökte Kronprinsessparet Höganäs verkstad som tillverkar komponenter för maskiner och verkstadsprodukter. Företagets verkställande direktör visade runt i fabriken och avslutade med att berätta om hur företaget arbetar med kompetensförsörjning, integration och samarbete med Höganäs kommun.

Höganäs keramiskt center

Höganäs har en lång och stark tradition inom keramik vilket Kronprinsessparet fick information om på Höganäs keramiskt center. På plats gavs Kronprinsessan och Prins Daniel möjlighet att se en historisk utställning och besöka centrets keramiska verkstad.

Kronprinsessparet fick möjlighet att prova på drejning i Höganäs keramiskt center.

Kronprinsessparet fick möjlighet att prova på drejning i Höganäs keramiskt center. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Middag på Malmö residens

På kvällen deltog Kronprinsessan och Prins Daniel vid en middag med skånska gymnasister som driver företag inom ramen för Ung Företagsamhet. Middagen hölls på residenset i Malmö under landshövding Anneli Hulthéns värdskap.