Kungen och Kronprinsessan informerades om Totalförsvarsövning 2020

Torsdagen den 16 januari gav Kungen och Kronprinsessan företräde för brigadgeneral Gabor Nagy från Försvarsmakten och Camilla Asp från Myndigheten för samhällsbeskydd och beredskap (MSB).

Kungen och Kronprinsessan gav företräde för brigadgeneral Gabor Nagy från Försvarsmakten och avdelningschef Camilla Asp från MSB om Totalförsvarsövning 2020.

Kungen och Kronprinsessan gav företräde för brigadgeneral Gabor Nagy från Försvarsmakten och avdelningschef Camilla Asp från MSB om Totalförsvarsövning 2020. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet informerades Kungen och Kronprinsessan om den totalförsvarsövning som Försvarsmakten och MSB genomför i år tillsammans med myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer.

Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft och genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

I totalförsvarsövningen övar och testar man bland annat beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp.