Kronprinsessparet besökte RFSL

Onsdagen den 15 januari besökte Kronprinsessan och Prins Daniel RFSL för att få fördjupad information om organisationen och dess verksamhet för hbtqi-personer.

Kronprinsessparet tillsammans med Deidre Palacios, förbundsordförande på RFSL och Jêran Rostam, förbundsordförande RFSL Ungdom.

Kronprinsessparet tillsammans med Deidre Palacios, förbundsordförande på RFSL och Jêran Rostam, förbundsordförande RFSL Ungdom. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

RSFL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950.

RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqi-personer som för alla andra i samhället.

Förbundet arbetar lokalt, nationellt och internationellt med 7 000 medlemmar och 36 avdelningar spridda över Sverige.

Rundtur på RFSL:s förbundskansli i Stockholm. Foto:

Rundtur på RFSL:s förbundskansli i Stockholm. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under besöket fick Kronprinsessparet en presentation av verksamheten och fördjupad information om RSFL:s arbete.

Bland annat fick Kronprinsessan och Prins Daniel ta del av arbetet kring unga transpersoners inkludering i idrott samt hur stödet till äldre och hbtqi-personer ser ut.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Om RFSL

RFSL bedriver en mängd olika verksamheter och projekt och har till exempel en stödmottagning, en utbildnings- och certifieringsverksamhet, verksamheten Newcomers (en stödgrupp och mötesplats för nyanlända i Sverige) och en enhet som arbetar särskilt med hiv och hälsa.

Genom RFSL:s internationella arbete samarbetar organisationen med hbtqi-organisationer i till exempel Sydafrika och Indonesien.