Prins Daniel besökte Vinnova

Torsdagen den 9 januari besökte Prins Daniel Vinnova (Verket för innovationssystem).

Prins Daniel och Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson. Foto:

Prins Daniel och Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Vinnova är en myndighet som arbetar med forskning och innovation. Uppdraget är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till en hållbar värld.

Under besöket fick Prins Daniel en presentation av hur Vinnova stimulerar samarbeten mellan företag, hur de arbetar med artificiell intelligens och lösningar på framtidens samhällsutvecklingar och hälso- och sjukvård.

Om Vinnova

  • Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation, samt regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska området.
  • På Vinnova arbetar drygt 200 medarbetare och har huvudkontor i Stockholm, med filialer i Bryssel, Silicon Valley och Tel Aviv.
  • Vinnova stimulerar samarbeten där kunskap och kompetens från olika håll möts och där organisationer lär av varandra.
  • Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på forskning och innovation.