Kronprinsessparet besökte Ungdomsbarometern

Torsdagen den 9 januari besökte Kronprinsessan och Prins Daniel analysföretaget Ungdomsbarometer.

Kronprinsessparet på Ungdomsbarometerns kontor i Stockholm.

Kronprinsessparet på Ungdomsbarometerns kontor i Stockholm. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Ungdomsbarometern grundades 1991 och hjälper företag, offentliga aktörer och organisationer med kartläggning, analys och rådgivning kring frågor som rör unga och unga vuxna. Varje år genomför Ungdomsbarometern undersökningsstudier med totalt nästan 50 000 unga. Den största studien, som återkommer årligen, bär samma namn som företaget, och i den deltar cirka 20 000 unga.

Under besöket fick Kronprinsessparet information om Ungdomsbarometerns fokusområden: arbetsliv och företagande, medievanor, skola och utbildning, motions-, idrotts-, och kostvanor.

Företrädare för Ungdomsbarometern berättade även att nya undersökningar visar att det samhällspolitiska intresset bland unga är stort och sträcker sig till nivåer som inte setts sedan 70-talet. Dagens unga är speciellt engagerade i sakpolitiska frågor, istället för partipolitik, och kanaliserar sitt engagemang via sociala medier och individuella val.