Kommuniké från Riksmarskalken

Hans Majestät Konungen har beslutat att Fröken Sofia Hellqvist, sedan hon har förmälts med H.K.H. Prins Carl Philip, skall upptas i det Kungl. Huset och därmed bära titeln H.K.H. Prinsessan Sofia, Hertiginna av Värmland.

Riksmarskalkens vapen

Stockholms Slott den 17 maj 2015

Svante Lindqvist, riksmarskalk