Kommuniké från Riksmarskalken

Riksmarskalksämbetet har glädjen att meddela att H.K.H. Prinsessan Madeleine torsdagen den 20 februari 2014 klockan 22.41, lokal tid New York, nedkom med en dotter. 

Riksmarskalkens vapen

Såväl mor som barn mår bra.

Svante Lindqvist
Riksmarskalk