Kommuniké från Riksmarskalken

Riksmarskalksämbetet har glädjen att meddela att H.K.H. Kronprinsessan Victoria torsdagen den 23 februari 2012 kl 04.26 nedkom med en dotter.

Riksmarskalkens vapen

Såväl moder som barn mår bra.

Svante Lindqvist
Riksmarskalk