Prins Carl Philip delade ut anslag till forskning om för tidigt födda barn

Torsdagen den 24 oktober delade Prins Carl Philip ut anslag för forskning om för tidigt födda barn. Anslagen kommer från Lilla barnets fond som Prinsen är beskyddare av.

Prins Carl Philip tillsammans med stipendiaterna Erika Baraldi, Emöke Deschmann och Itay Zamir.

Prins Carl Philip tillsammans med stipendiaterna Erika Baraldi, Emöke Deschmann och Itay Zamir. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Varje år föds mer än 10 000 barn i Sverige som behöver avancerad vård efter födseln för att överleva och inte drabbas av livslånga funktionsnedsättningar.

Lilla barnets fond är en ideell förening som grundades 2008. Fondens syfte och mål är att samla in pengar till nyföddhetsforskning, stödja utveckling av nya metoder för diagnostik och behandling inom neonatalvården samt öka allmänhetens kunskap om hälsa och sjukdom hos ”det lilla barnet”.

Under ceremonin som hölls på Svenska läkaresällskapet i Stockholm delade Prinsen ut anslag till forskare för forskning om sjukdomar hos svårt sjuka nyfödda barn.

Efter utdelningen av anslag deltog Prinsen på Lilla barnets fonds styrelsemöte.

Efter utdelningen av anslag deltog Prinsen på Lilla barnets fonds styrelsemöte. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

2019 års forskningsanslag gick till:

  • Erika Baraldi (Stockholms Universitet): Forskar om uppföljning och utveckling efter extremt för tidig födelse. Familjer i undersökningen får ett tidigt interventionsprogram med tio hembesök under spädbarnsåret och följs sedan upp fram till tre års ålder.
  • Emöke Deschmann (Karolinska universitetssjukhuset): För tidigt nyfödda och sjuka har ofta lågt antal blodplättar som kan leda till komplikationer i form av blödningar. Studien efterforskar nya sätt att upptäcka denna blödningsrisk.
  • Åsa Jungner (Lund): Studie som undersöker effekter på hjärnan av cirkulerande fritt hemoglobin (syrgasbärare som vanligen är bundet till röda blodkroppar) som frigörs vid cellskada eller blödningar. Studien genomförs som både en djurstudie och som en observationsstudie på barn som genomgår hjärtkirurgi i Lund.
  • Fredrik Serenius (Uppsala): 2004 till 2007 så registrerades samtliga barn födda före vecka 27 i Sverige som följts upp vid 2,5 och 5,5 års ålder och nu senast vid 12 års ålder. Vårdnadshavare till de barn som av olika anledningar inte deltog har nu accepterat att barnen följs upp i svenska hälsodataregister i stället.
  • Itay Zamir (Umeå): Studie av blodsocker, näringsintag och hormonprofil hos för tidigt födda barn som föds med mycket låg födelsevikt (<1500g). Risken för långdragen förhöjning av blodsocker kommer studeras och korreleras till riskfaktorer och nutrition.