Kungen vid seminarium om träbyggande

Fredagen den 7 december närvarade Kungen vid seminariet Skönhet och beständighet om träbyggandets möjligheter och utmaningar.

Kungen höll inledningstal på seminariet som arrangerades på Kungliga slottet.

Kungen höll inledningstal på seminariet som arrangerades på Kungliga slottet. Foto: Pelle T Nilsson

På plats fanns en rad experter inom området som presenterade erfarenheter och aktuell forskning. Även träbyggandets utvecklingsmöjligheter diskuterades.

I sitt inledningstal betonade Kungen vikten av att lära av andra:

Man kan nog säga att det just nu pågår en intensiv tävling mellan olika länder och regioner om vem som kan bygga störst, först och mest miljövänligt i trä. Och det är kanske inte så konstigt, mot bakgrund av den snabbt växande marknaden för hållbart byggande.

I detta läge tror jag att vi i Sverige har allt att vinna på att inte slå oss till ro, utan att ständigt fortsätta utvecklas. Att vara ödmjuka inför vad vi kan lära oss av andra. Och likaså inför de möjligheter och utmaningar som vi har framför oss.

H.M Konungen

Seminariet, som initierats av Kungen, arrangerades i samarbete med Kungl. Akademien för de fria konsterna. Detta var det fjärde seminariet i serien Skönhet och beständighet.