Kronprinsessan besökte Wien

Onsdagen den 28 november närvarade Kronprinsessan på en konferens om kärnteknologi och global utveckling i Wien.

Kronprinsessan inleder IAEA:s ministerkonferens.

Kronprinsessan inleder IAEA:s ministerkonferens. Foto: Pelle T Nilsson

Konferensen arrangerades av IAEA, Internationella atomenergiorganet, som är en del av FN. På konferensen medverkade ministrar från olika delar av Europa för att diskutera nukleär vetenskap och teknik.

I rollen som ambassadör för FN:s globala mål öppnade Kronprinsessan konferensen med ett tal där hon bland annat sa:

The world's population is growing fast. But its resources are dwindling. Land and clean water are limited. And climate change is making the future difficult to predict. Therefore, we need to be extremely careful with the one and only planet we have at our disposal. You could say that’s not exactly rocket science. Or nuclear science. But then, as this audience knows, it actually i

H.K.H. Kronprinsessan

Därefter besökte Kronprinsessan IAEA:s laboratorier i Seibersdorf. Där genomförs forskning, utbildningar och tekniska analyser inom kärnteknologi med stort fokus på mat, jordbruk, människors hälsa och miljö.

Kronprinsessan på IAEA:s laboratorium i Seibersdorf.

Kronprinsessan på IAEA:s laboratorium i Seibersdorf. Foto: Pelle T Nilsson

Spanska ridskolan

På eftermiddagen besökte Kronprinsessan Spanska ridskolan i Wien. Där fick hon en kort överblick på ridskolans historia och titta på vinterridskolan, sommarridbanan och stallarna med den stora sadelkammaren.

Kronprinsessan på Spanska ridskolan i Wien.

Kronprinsessan på Spanska ridskolan i Wien. Foto: Pelle T Nilsson

Panelsamtal på svenska ambassaden

Dagen avslutades med att Kronprinsessan besökte svenska ambassaden i Wien där det hölls ett panelsamtal för att diskutera FN:s globala mål. Kronprinsessan höll ett inledningsanförande, i vilket hon bland annat tog upp ambassadbyggnadens historia och dess funktion som mötesplats:

Standing here today, I am proud and pleased that the Embassy honours its history as a meeting place. In this room, I see experts and stakeholders, decision makers and opinion makers. Here, together, to discuss what can only be described as the most pressing matter of our time.

H.K.H. Kronprinsessan

Kronprinsessan håller tal på svenska ambassaden i Wien.

Kronprinsessan håller tal på svenska ambassaden i Wien. Foto: Pelle T Nilsson

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 17 ambassadörer som utsetts att ingå i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group. Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

I rollen som ambassadör har Kronprinsessan valt att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.