Prins Daniel närvarade vid konferens om sjukvård

Måndagen den 26 november närvarade Prins Daniel vid en konferens om sjukvård arrangerad av Forum för välfärd.

Prins Daniel på Forum för välfärd.

Prins Daniel på Forum för välfärd. Foto: Pelle T Nilsson

Forum för välfärd är en plattform som kombinerar erfarenheter från bland annat sjukvård, näringsliv och myndigheter. Syftet är att bidra till dialog och visa på praktiska och genomförbara exempel inom svensk välfärd med start i hälso- och sjukvården.

På dagens konferens talade representanter från sjukvården om vad som händer inom vården just nu och vad som behöver förändras och utvecklas framöver.

Till toppen