Kungen gav företräde för talmannen

Måndagen den 26 november gav Kungen företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen tillsammans med riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen tillsammans med riksdagens talman Andreas Norlén. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Talmannen informerade Kungen om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.