Kungaparet besökte FN i New York

Den 19–20 november besökte Kungaparet FN-högkvarteret i New York samt medarbetarna vid svenska FN-representationen i staden.

Kungaparet tillsammans med FN:s generalsekreterare António Guterres.

Kungaparet tillsammans med FN:s generalsekreterare António Guterres. Foto: Linda Åström/Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna

Syftet med besöket var bland annat att informera sig om Sveriges tvååriga medlemskap i FN:s säkerhetsråd, som avslutas till nyår.

Kungaparet på morgonmöte tillsammans med medarbetarna vid svenska FN-representationen i FN.

Kungaparet på morgonmöte tillsammans med medarbetarna vid svenska FN-representationen i FN. Foto: Lisa Laskaridis/Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna

På måndagsmorgonen togs Kungaparet emot av ambassadör Olof Skoog på Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna (FN-representationen). På FN-representationen fick Kungen och Drottningen därefter möjlighet att hälsa på medarbetarna samt delta vid representationens morgonmöte.

Ambassadör Olof Skoog talade också om Sveriges arbete i FN, med fokus på de två åren som icke-permanent medlem i säkerhetsrådet.

Senare under måndagen träffade Kungaparet flera FN-företrädare, bland andra general­sekreterare António Guterres och Achim Steiner, chef för FN:s utvecklings­program (UNDP).

Kungaparet besöker FN:s säkerhetsråd tillsammans med Sveriges och Norges FN-ambassadörer.

Kungaparet besöker FN:s säkerhetsråd tillsammans med Sveriges och Norges FN-ambassadörer. Foto: Linda Åström/Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna

Kring lunchtid besökte Kungaparet säkerhetsrådssalen där de från åhörarplats lyssnade till ett möte om fredsprocessen i Mellanöstern. Under eftermiddagen gav Norges FN-ambassadör Tore Hattrem en guidad tur av säkerhetsrådssalen, som är donerad av Norge till FN.

Under besöket i FN-högkvarteret stannade Kungaparet och ambassadör Olof Skoog till vid en byst av Folke Bernadotte, FN:s förste medlare.

Under besöket i FN-högkvarteret stannade Kungaparet och ambassadör Olof Skoog till vid en byst av Folke Bernadotte, FN:s förste medlare. Foto: Linda Åström/Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna

Under seneftermiddagen mötte Kungaparet Virginia Gamba, generalsekreterarens särskilda sändebud för barn och väpnad konflikt.

Dagen avslutades med en middag hos generalkonsul Annika Rembe i residenset på Park Avenue.

Tisdag den 20 november

Under tisdagen inleddes dagen med en föredragning om FN:s arbete med ungdomar, fred och säkerhet med representanter från FN-representationen samt organisationen Interpeace, som etablerades av FN 1994.

Därefter följde ett möte med Bintou Keita, från United Nations Department for Peacekeeping Operations, som informerade om FN:s fredsbevarande arbete.

Besöket avslutades med att medarbetare från FN-representationen gav en föredragning om Sveriges fredsbevarande insatser i Mali.

Kungaparet i möte om ungdomar, fred och säkerhet med representationens handläggare och Graeme Simpson från Interpeace.

Kungaparet i möte om ungdomar, fred och säkerhet med representationens handläggare och Graeme Simpson från Interpeace. Foto: Linda Åström/Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna