Statsbesök från Italien – dag 3

Torsdagen den 15 november fortsatte statsbesöket från Italien i Skåne. Kungaparet, president Sergio Mattarella och hans dotter Laura Mattarella besökte där European Spallation Source (ESS), Lunds universitet och landshövdingens residens i Malmö.

Under besöket på EES invigde Kungen och president Mattarella jonkällan, den första stora driftsättningen av maskinell utrustning på ESS.

Under besöket på EES invigde Kungen och president Mattarella jonkällan, den första stora driftsättningen av maskinell utrustning på ESS. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Det italienska statsbesökets tredje och avlutande dag ägde rum i Skåne. Förmiddagen inleddes på det europeiska samarbetsprojektet European Spallation Source (ESS) i Lund.

ESS baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla och erbjuder värdefulla forskningsmöjligheter och -instrument för nydanande forskning inom en lång rad områden. I dag invigde Kungen och presidenten jonkällan, den första stora driftsättningen av maskinell utrustning på ESS.

Det italienska statsbesökets tredje och avlutande dag ägde rum i Skåne. Förmiddagen inleddes på det europeiska samarbetsprojektet European Spallation Source (ESS) i Lund.

ESS baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla och erbjuder värdefulla forskningsmöjligheter och -instrument för nydanande forskning inom en lång rad områden. I dag invigde Kungen och presidenten jonkällan, den första stora driftsättningen av maskinell utrustning på ESS.

Under besöket på EES.

Under besöket på EES. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Jonkällan har utvecklats av det italienska forskningsinstitutet INFN-LNS som en del av Italiens bidrag till ESS och är nödvändig för att fortsätta installera och driftsätta acceleratorn och övriga delar av forskningsanläggningen.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Besök på Lunds universitet

Kungaparet, president Mattarella och Laura Mattarella samt statsrådet Helene Hellmark Knutsson besökte under förmiddagen Lunds universitet där presidenten gav ett anförande.

Italiens president höll ett anförande i samband med besöket på Lunds universitet.

Italiens president höll ett anförande i samband med besöket på Lunds universitet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungaparet, president Mattarella och Laura Mattarella togs under tidig eftermiddag emot av landshövding Anneli Hulthén i Malmö. Landshövdingen stod därefter värd för en lunch på residenset på Stortorget

Kungaparet, president Mattarella och Laura Mattarella tillsammans med landshövding Anneli Hulthén utanför residenset.

Kungaparet, president Mattarella och Laura Mattarella tillsammans med landshövding Anneli Hulthén utanför residenset. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Senare under eftermiddagen avslutades det italienska statsbesöket på Malmö Airport (Sturup). Avskedsceremonin inleddes med att Marinens musikkår spelade nationalsångerna. Därefter inspekterade Kungen och presidenten en hedersvakt ur Södra skånska regementet varefter Kungen och Drottningen tog farväl av president Mattarella och Laura Mattarella.

Kungaparet tar farväl av president Mattarella och Laura Mattarella vid en ceremoni på Malmö Airport.

Kungaparet tar farväl av president Mattarella och Laura Mattarella vid en ceremoni på Malmö Airport. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Till toppen