Prins Daniel vid högnivå­konferensen Implementing the Prohibition of Corporal Punishment

Torsdagen den 15 november närvarade Prins Daniel vid högnivåkonferensen om implementeringen av förbud mot barnaga som arrangerades av Östersjöstaternas råd (CBSS) på Fleming 7 i Stockholm.

Prins Daniel under högnivåkonferensen ”Implementing the Prohibition of Corporal Punishment”.

Prins Daniel under högnivåkonferensen ”Implementing the Prohibition of Corporal Punishment”. Foto: Pelle T Nilsson

Prins Daniel hälsades välkommen till högnivåkonferensen av ambassadör Maria Mora, generaldirektör för Östersjöstaternas råd, samt statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet.

Professor Staffan Jansson, folkhälsovetare vid Karlstad universitet, talade inledningsvis om Non-violent childhood programme.

Prins Daniel tillsammans med ambassadör Maria Mora, generaldirektör för Östersjöstaternas råd och statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet.

Prins Daniel tillsammans med ambassadör Maria Mora, generaldirektör för Östersjöstaternas råd och statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet. Foto: Pelle T Nilsson

Ambassadör Maria Mora hälsade sedan alla välkomna till konferensen.

Därefter talade:

  • Maria Santos Pais, Special Representative of the UN Secretary General on Violence against Children
  • Elda Moreno, Council of Europe
  • Valeria Setti, European Commission
  • Anna Henry, the Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children
  • Lena Ingelstam, Rädda barnen
  • Bragi Gudbrandson, the UN Committee on the Rights of the Child
  • Juris Jansons, ombudsman for Children Latvia

De talade på temat "Achievements in implementing the legal ban on corporal punishment internationally and in the Baltic Sea Region".

I dag har 54 länder i världen helt förbjudit barnaga. Bara 10 % av världens barn lever i länder där lagen skyddar dem mot all form av våldsam disciplinering. Minst hälften av alla barn i världen utsätts för våld, inklusive våldsam disciplinering, under sin barndom.

Högnivåkonferensen är den tredje under året som lyfter vikten av att alla länder i världen ska lagstifta mot barnaga.