Kungen gav företräde för riksdagens talman

Torsdagen den 15 november gav Kungen företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen tillsammans med talman Andreas Norlén.

Kungen tillsammans med talman Andreas Norlén. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Talmannen informerade Kungen om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.

Talmannen berättade att han har gett Centerpartiets partiledare Annie Lööf i uppdrag att sondera förutsättningarna för en regering som kan tolereras av riksdagen.