Drottningen besökte São Paulo

Torsdagen den 8 november närvarade Drottningen vid symposiet Dementia in Focus och invigde ett nytt rehabiliteringscenter i São Paulo, Brasilien.

Drottningen invigde ett nytt rehabiliteringscenter för äldre i São Paulo.

Drottningen invigde ett nytt rehabiliteringscenter för äldre i São Paulo. Foto: SBA

Symposiet om demens är årligt och har tidigare hållits i Stockholm. En av huvudtalarna denna gång var Drottning Silvia som bland annat berättade om Stiftelsen Silviahemmets historia, utveckling och framtidsplaner.

Drottningen håller tal på symposiet  ”Dementia in Focus”.

Drottningen håller tal på symposiet ”Dementia in Focus”. Foto: SBA

Efter symposiet åkte Drottningen till SBA Residencial och besökte bland annat en avdelning för kroniskt sjuka och en byggnad där Silviahemmet planerar att starta en verksamhet.

Besöket avslutades med att Drottningen invigde det nya rehabiliteringscentret ”Casa Rehabitar”.