Prins Daniel i samtal med studenter om entreprenör­skap

Tisdagen den 6 november besökte Prins Daniel och inspiratörer från Prins Daniels Fellowship Linköping. Där samtalade de med studenter på Berzeliusskolan och Linköpings universitet om entreprenörskap.

Prins Daniel, moderatorn Leo Razzak och inspiratörerna Erik Fjellborg, Jessica Schultz och Jessica Löfström.

Prins Daniel, moderatorn Leo Razzak och inspiratörerna Erik Fjellborg, Jessica Schultz och Jessica Löfström. Foto: Anna Nilsen/Linköpings universitet

Under besöket berättade Prins Daniel och tre inspiratörer från Prins Daniel Fellowship om sina erfarenheter av att driva företag. Inspiratörerna som talade var Jessica Schultz, Erik Fjellborg och Jessica Löfström som alla är framgångsrika entreprenörer.

Efter de två aulaföreläsningarna deltog studenter i rundabordssamtal med Prins Daniel och inspiratörerna för att få konkreta tips och inspiration kring egna företagsidéer.

Rundabordssamtal med studenter på Linköpings universitet.

Rundabordssamtal med studenter på Linköpings universitet. Foto: Johan Tegel/Kungl. Hovstaterna

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship.

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft