Prins Daniel besökte klimatsmart lager

Måndagen den 5 november besökte Prins Daniels Fellowship nätapoteket Apoteas lager i uppländska Morgongåva.

Prins Daniel och Apoteas VD Pär Svärdson.

Prins Daniel och Apoteas VD Pär Svärdson. Foto: Ellinor Levin/Apotea

Prins Daniels Fellowship ska inspirera unga till entreprenörskap och stötta unga entreprenörer med ambitionen att se sitt företag växa.

Som en del i Fellowshipets mentorprogram besökte Prins Daniel och 20 unga entreprenörer Apoteas logistikcenter i Morgongåva. Där fick de en rundvandring i logistikcentret som är byggt med en ambition att vara klimatsmart.

Prins Daniel Fellowship i Apoteas logistikcenter.

Prins Daniel Fellowship i Apoteas logistikcenter. Foto: Ellinor Levin

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship.

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft