Prins Carl Philip delade ut forskningsanslag ur Lilla barnets fond

Torsdagen den 25 oktober delade Prins Carl Philip ut forskningsanslag ur Lilla barnets fond, för forskning om nyfödda barn, vid en ceremoni på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Prinsen är beskyddare av Lilla barnets fond.

Prins Carl Philip vid anslagsutdelningen ur Lilla barnets fond på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Prins Carl Philip vid anslagsutdelningen ur Lilla barnets fond på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Anslag på sammanlagt 400 000 kronor delades av Prinsen ut till forskare för forskning om sjukdomar hos svårt sjuka nyfödda barn.

Varje år föds mer än 10 000 barn i Sverige som behöver avancerad vård efter födseln för att överleva och inte drabbas av livslånga funktionsnedsättningar.

Prins Carl Philip är beskyddare för Lilla barnets fond och deltog efter utdelningen av anslag på fondens styrelsemöte.

Prins Carl Philip tillsammans med stipendiaterna.

Prins Carl Philip tillsammans med stipendiaterna. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

2018 års forskningsanslag gick till:

  • Ola Andersson, Lund): Är fördröjd avnavling vid återupplivning av nyfödda barn associerat med snabbare återhämtning och bättre prognos – en randomiserad studie.
  • Renée Flacking, Falun: Parenthood After Neonatal Care – PANC.
  • Essi Heinonen, Stockholm: Brain activity in newborns after foetal exposure to sertraline: a double-blind randomised placebo controlled study of mothers with moderate intrapartum depression.
  • Anna Chmielewska, Umeå: Effect of iron supplementation on psychomotor development of non-anaemic, exclusively or predominantly breastfed infants: a randomised, controlled trial.
  • Eva-Lotte Mörelius, Linköping: Utvärdering av föräldra–barn-interaktion på det för tidigt födda barnets kognitiva förmåga och stressnivåer.

Lilla barnets fond

Lilla barnets fond är en ideell förening som grundades 2008. Fondens syfte och mål är att samla in pengar till nyföddhetsforskning, stödja utveckling av nya metoder för diagnostik och behandling inom neonatalvården samt öka allmänhetens kunskap om hälsa och sjukdom hos ”det lilla barnet”.