Kungen gav högtidliga audienser för nya ambassadörer

Onsdagen den 24 oktober lämnade fyra nyutnämnda utländska ambassadörer över sina kreditivbrev till Kungen i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

Kungen och ambassadör Sheikha Moza Bint Nasser bin Ahmad Ali Al-Thani från Qatar.

Kungen och ambassadör Sheikha Moza Bint Nasser bin Ahmad Ali Al-Thani från Qatar. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Virgjil Kule från Albanien
  • Ambassadör Shigeyuki Hiroki från Japan
  • Ambassadör Andrew Jenks från Nya Zeeland
  • Ambassadör Sheikha Moza Bint Nasser bin Ahmad Ali Al-Thani från Qatar
Kungen och ambassadör Virgjil Kule från Albanien.

Kungen och ambassadör Virgjil Kule från Albanien. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen och ambassadör Shigeyuki Hiroki från Japan. Under audiensen bar Kungen japanska Kejserliga Chrysantemumorden.

Kungen och ambassadör Shigeyuki Hiroki från Japan. Under audiensen bar Kungen japanska Kejserliga Chrysantemumorden. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen och ambassadör Andrew Jenks från Nya Zeeland.

Kungen och ambassadör Andrew Jenks från Nya Zeeland. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Under de fyra audienserna lämnade ambassadörerna över sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.