Kungafamiljen på församlingsafton

Tisdagen den 23 oktober närvarade Kungen, Kronprinsessan, Prins Daniel, Prins Carl Philip, Prinsessan Sofia och Prinsessan Christina vid Kungl. Hovförsamlingens församlingsafton på Kungliga Slottet.

Kungen hälsar på församlingens medlemmar inför församlingsaftonen i Bernadottebiblioteket.

Kungen hälsar på församlingens medlemmar inför församlingsaftonen i Bernadottebiblioteket. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessan.

Kronprinsessan. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Prins Daniel.

Prins Daniel. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Prins Carl Philip.

Prins Carl Philip. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Prinsessan Sofia.

Prinsessan Sofia. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Prinsessan Christina.

Prinsessan Christina. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Hovförsamlingen är en församling inom Svenska kyrkan vars medlemmar består av Kungafamiljen, de som har eller har haft anställning vid Kungl. Hovstaterna eller Kungl. Staberna och deras familjer. Slottskyrkan är församlingskyrka för de kring 500 medlemmarna.

Två gånger per år bjuds det in till församlingsafton i Bernadottebiblioteket där Kungaparet eller delar av Kungafamiljen deltar regelbundet och är värdar. Vid dessa tillfällen hålls alltid ett föredrag om något aktuellt ämne.

Pastor i hovförsamlingen Michael Bjerkhagen.

Pastor i hovförsamlingen Michael Bjerkhagen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

På tisdagens församlingsafton talade hovpredikant Karin Karlberg, överhovpredikant Johan Dalman och Michael Bjerkhagen, pastor i hovförsamlingen, utifrån ämnet ”Barn och tro”, bland annat om hur man samtalar med barn om tro- och livsåskådningsfrågor.

Hovpredikant Karin Karlberg.

Hovpredikant Karin Karlberg. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Musiken under kvällen framfördes av hovorganisten Mary Ljungquist, pianisten Greta Åstedt och hovtrumpetaren Olle Hermansen

Församlingsafton i Bernadottebiblioteket.

Församlingsafton i Bernadottebiblioteket. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna