Drottningen på ceremoni i S:ta Gertruds kyrka

Lördagen den 20 oktober närvarade Drottningen på en ceremoni i S:ta Gertruds kyrka (Tyska kyrkan). Ceremonin arrangerades i samband med Internationella Martin Luther-stiftelsens konferens i Stockholm.

Drottningen på ceremoni i S:ta Gertruds kyrka.

Drottningen på ceremoni i S:ta Gertruds kyrka. Foto: Birgit Walsh

På konferensen samlades deltagare från kyrkan, näringslivet, vetenskap och politik för att samtala. På plats fanns representanter från både Sverige och Tyskland.

Drottningen gratulerar företagaren Kenneth Bengtsson som tilldelades utmärkelsen LutherRose för sitt samhällsansvar och modigt entreprenörskap.

Drottningen gratulerar företagaren Kenneth Bengtsson som tilldelades utmärkelsen LutherRose för sitt samhällsansvar och modigt entreprenörskap. Foto: Birgit Walsh