Prinsparet besökte Värmland

Fredagen den 19 oktober besökte Prinsparet Värmland och närvarade bland annat vid Dysleximässan, seminarium om jakt och träffade elever på Karlstad dansförening.

Prinsparet testar hjälpmedel på Dysleximässan i Karlstad. Här ett par kameraglasögon som läser upp texten högt.

Prinsparet testar hjälpmedel på Dysleximässan i Karlstad. Här ett par kameraglasögon som läser upp texten högt. Foto: Margareta Thorgren/Kungl. Hovstaterna

Besöket började med att Prins Carl Philip invigde Dysleximässan i Karlstad. En mässa för att visa på de möjligheter som finns för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter.

I sitt invigningstal talade Prinsen om hur synsättet på dyslexi sakta börjar förändras:

Fler och fler företag får upp ögonen för, och anställer personer med olika funktionsvariationer. Fler och fler inser att olikheter är lika med styrkor. Men - det behövs mer kunskap och förståelse, inte minst om hjärnan och dess funktioner. Och fler behöver få ta del av den.

H.K.H. Prins Carl Philip

Prinsparet lyssnade därefter tillsammans på en föreläsning av logopeden Elisabeth Miske och tittade i de olika montrarna på mässan.

Seminarium om jakt

På eftermiddagen besökte Prins Carl Philip Dömle herrgård där han närvarade på ett seminarium av Jägarförbundet som talade om framtidens viltförvaltning. Efter seminariet följde ett panelsamtal med bland annat forskare, jägarkåren, Länsstyrelsen och markägare.

Dans och idrott

Prinsessan Sofia besökte samtidigt Karlstad dansförening och träffade ungdomar med olika funktionsvariationer. Efter en dansuppvisning av ungdomarna åkte Prinsessan till Frödingeskolan och träffade mellanstadieläraren Soran Afrasiabi som driver ett projekt med spontanidrott och rörelse för barn och ungdomar.

Prinsessan Sofia tillsammans med elever på Karlstad dansförening.

Prinsessan Sofia tillsammans med elever på Karlstad dansförening. Foto: Margareta Thorgren/Kungl. Hovstaterna

Länsmiddag

Kvällen avslutades med att Prinsparet tillsammans deltog på en länsmiddag på temat ”Ack Värmeland du sköna” tillsammans med landshövdingeparet och inbjudna gäster.

Hertigdömet Värmland

  • Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia är hertig respektive hertiginna av Värmland.
  • Landskapet ligger i västra Svealand och gränsar till Norge. Landskapet har ca 320 000 invånare på en yta av 18 204 km².
  • Till Värmland hör en del av Sveriges största sjö Vänern. Största tätorten i Värmland är Karlstad.
  • Även Gustaf V (1858–1950) har innehaft titeln hertig av Värmland.