Drottningen i styrelsemöten

I veckan har Drottningen deltagit i styrelsemöten med stiftelserna Care about the children och Mentor International.

Drottningen tillsammans med styrelsen för Mentor International.

Drottningen tillsammans med styrelsen för Mentor International. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Styrelsemöte med Care about the children

Tisdagen den 16 november hade styrelsen för H.M. Drottning Silvias Stiftelse Care About the Children sammanträde på Kungliga slottet. Drottningen är stiftelsens hedersordförande.

Stiftelsens ändamål är att ge stöd till de mest utsatta barnen i Sverige och i världen genom att samarbeta med etablerade hjälporganisationer i väl definierade projekt.

Insamlingen till Care About the Children pågick under hösten 2013 och överlämnades som en gåva till Drottningen i samband med 70-årsdagen i december 2013.

Drottning på styrelsemöte med Care about the children.

Drottning på styrelsemöte med Care about the children. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Styrelsemöte med Mentor International

Onsdagen den 17 oktober deltog Drottningen i styrelsemöte med Mentor International på Kungl. Slottet. Mentor är i dag en världsledande organisation inom drogprevention, som Drottningen grundade tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) 1994.

Mentor Sverige och Mentor International

Mentor Sverige är en ideell organisation för ungdomar i åldern 13–17 år. Genom mentorskap och vuxen närvaro bidrar organisationen till att stärka ungas självkänsla och därmed viljan att göra positiva val och säga nej till våld och droger.

Mentor International är en internationell paraplyorganisation som Mentor Sverige ingår i och samverkar med. Organisationen finns också i Mellanöstern, USA, Sydamerika, Storbritannien, Tyskland och Baltikum, och har genomfört projekt i 70 länder genom olika fältorganisationer.