Kungen gav företräde för riksdagens talman

Måndagen den 15 oktober gav Kungen företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen tillsammans med riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen tillsammans med riksdagens talman Andreas Norlén. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Talmannen informerade Kungen om det aktuella läget i arbetet med att ta fram ett förslag till ny statsminister.

Talmannen berättade att han har gett Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som tolereras av riksdagen.