Drottningen besökte Ersta diakoni

Torsdagen den 11 oktober besökte Drottningen Ersta diakoni i Stockholm för att närvara vid ett seminarium om Ersta nya sjukhus.

Drottningen välkomnades till Ersta diakoni av ordförande Kenneth Bengtsson, direktor Stefan Nilsson och insamlingschef Pia Watkinson.

Drottningen välkomnades till Ersta diakoni av ordförande Kenneth Bengtsson, direktor Stefan Nilsson och insamlingschef Pia Watkinson. Foto: Pelle T Nilsson

Under seminariet, som hölls på Ersta hotell och konferens, talade inledningsvis direktor Stefan Nilsson om Ersta diakonis uppdrag, historia och framtid samt om det nya sjukhus man planerar att bygga.

Därefter talade Jan Åke Zetterström om den vård man vill bedriva vid det nya sjukhuset.

Om Ersta diakoni

Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851. Verksamheten vilar på kristen grund.

Till toppen