Kungen och Kronprinsessan vid WWF:s höstmöte

Onsdagen den 10 oktober närvarade Kungen och Kronprinsessan vid Världsnaturfonden WWF:s höstmöte på Ulriksdals slott i Solna.

Kungen tillsammans med pristagarna Brutus Östling, Pär Holmgren, Gunnar Hesse, Karin Hendahl och Luca Berardi.

Kungen tillsammans med pristagarna Brutus Östling, Pär Holmgren, Gunnar Hesse, Karin Hendahl och Luca Berardi. Foto: Jessica Gow/TT

Kungen delar ut priset Året unga miljöhjälte till Luca Berardi.

Kungen delar ut priset Året unga miljöhjälte till Luca Berardi. Foto: Jessica Gow/TT

Kungen delar ut priset Årets miljöhjälte, kategorin biologisk mångfald, till Gunnar Hesse och Karin Hendahl från Angarngruppen.

Kungen delar ut priset Årets miljöhjälte, kategorin biologisk mångfald, till Gunnar Hesse och Karin Hendahl från Angarngruppen. Foto: Jessica Gow/TT

Kungen delar ut priset Årets miljöhjälte, kategorin ekologiskt fotavtryck (klimat) till Pär Holmgren. Foto:

Kungen delar ut priset Årets miljöhjälte, kategorin ekologiskt fotavtryck (klimat) till Pär Holmgren. Foto: Jessica Gow/TT

Kungen delar ut priset Årets Pandabok 2019 till Brutus Östling.

Kungen delar ut priset Årets Pandabok 2019 till Brutus Östling. Foto: Jessica Gow/TT

På dagens möte samlades WWF:s förtroenderåd där Kungen är ordförande och Kronprinsessan ledamot. Temat för dagen var Kinas viktiga roll för den globala miljön.

Mötet avslutades med att Kungen delade ut utmärkelserna Årets Pandabok 2019 och Årets miljöhjälte (tre kategorier).

Årets pandabok 2019

Fotografen och författaren Brutus Östling fick diplom för sin bok ”Under Afrikas himlar” där läsarna får möta vildhundar och andra djur på de utsatta afrikanska savannerna.

Årets miljöhjälte

  • Angarngruppen fick pris i kategorin biologisk mångfald för sitt arbete med att bevara och underhålla flora och fauna, framförallt fågellivet, i Angarn i Vallentuna kommun.
  • Meteorologen Pär Holmgren fick pris i kategorin ekologiskt fotavtryck (klimat) för sitt engagemang med att sätta klimathotet på kartan hos allmänheten.
  • Studenten Luca Berardi, 15 år, fick pris i kategorin ung miljöhjälte för att han har startat en organisation som ska öka medvetenheten kring utrotningshotade djur. Han har också lyckats engagera hela sin skola till en klimatvandring i samband med Earth Hour.
Kronprinsessan vid WWF:s höstmöte.

Kronprinsessan vid WWF:s höstmöte. Foto: Jessica Gow/TT

Om WWF

WWF (World Wide Fund for Nature) är en oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation. WWF är verksam i över 100 länder och med fler än fem miljoner supportrar runt om i världen.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. WWF bedriver klimat- och naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bromsa klimatförändringen och bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturområden.